Visens Venner Østsjælland

Visens Venner i Danmark er en paraplyorganisation for over 30 Visens Venner foreninger i Danmark med ca. 5000 visesangere, akkompagnatører, visedigtere, visekomponister og andre medlemmer, der kan lide viser.

Visens Venner Østsjælland har ca. 20 aktive visesangere og musikere samt 80 passive medlemmer i Faxe kommune.

Visens Venner Østsjælland afholder hver sæson 5 - 6 arrangementer, med egne solister, fællessange og underholdning med sangere fra andre foreninger m.m. Disse arrangementer er meget hyggelige. Vi mødes til fællesspisning eller kaffebord og i løbet af eftermiddagen er der ud over underholdningen også fællessang.

Visens Venner Østsjælland optræder også ved private fester, på plejehjem, julearrangementer og i andre foreninger m.m.

Visens Venner Østsjællands aktive mødes hver onsdag kl. 19 - 22 og øver på Dalgården i Kongsted, Tujavej 19 i Rønnede.
Kontakt en fra bestyrelsen først, hvis du har lyst til at se hvad vi laver - og måske har lyst til til at være aktiv. Det kan ske at vi aflyser en øveaften.

Visens Venner har sin rod i Sverige. Evert Taube var det naturlige centrum i en kreds af svenske visefolk, som mødtes i " Den Gyldene Freden " i Gamla Stan i Stockholm. Han blev en af initiativtagerne til Samfundet Visens Vänner i Stockholm, som blev stiftet i 1936.

Fra Sverige bredte interessen sig til de andre nordiske lande. Imod slutningen af anden verdenskrig i 1944 skabtes en forening i Oslo og i 1945 i Helsingfors. I Danmark blev den første forening, Visens Venner København stiftet i 1953 med digteren Sigfred Pedersen som den første formand. I årenes løb er antallet af foreninger vokset betydeligt, og der er Visens Venner foreninger i samtlige nordiske lande.

Et fællestræk for foreningerne er, at de rummer en kærne af medlemmer, som beskæftiger sig aktivt med visen som sangere, akkompagnatører, komponister, digtere m.v. De fleste danske foreninger har tillige en vennekreds bestående af viseinteresserede, som ved foreningens arrangementer fortrinsvis er aktive tilhørere.

Del siden