Formand:                   Henning Pedersen,Borupvej 30, 4683 Rønnede - 5671 2290/2071 1727 -

                                   Email: borupvej30@gmail.com

Kasserer:                   Jette Olsen, Fauerbyvej 11, 4654 Faxe Ladeplads - 3063 4533

                                  Email: jettefroulund@gmail.com

Sekretær:                 Allan Hansen, Thyrasvej 48B, 4684 Holmegård - 4166 4366

                                  Email: allnemilh@gmail.com

 Bestyrelsesmedlem :  Mette Østerbro,  Vindbyholtvej 27 A, 4640 Faxe

                                  Email: metteoesterbro@gmail.com - 4243 4909

Bestyrelsessuppleant: Ulla Wegge, Gartnervej 4 C, 4654 Faxe Ladeplads - 2010 8893

                                 Mail: wuwegge@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant: Ketty Pedersen, Borupvej 30, 4683 Rønnede - 5671 2290

Bestyrelsen 2022

Fra venstre Ulla Wegge, formand Henning Pedersen, Mette Østerbro, Ketty Pedersen, Allan Hansen og kasserer Jette Olsen

Del siden