Næste arrangement bliver søndag 16. februar 2020 på Biblioteket i Haslev, hvor der er generalforsamling kl. 12,30

Generalforsamling, søndag 16.02.2020 kl. 12.30 i Haslev

Vi mødes i det nye år til generalforsamlingen på Biblioteket i Haslev kl. 12.30, hvor foreningen er vært for nogle stykker smørrebrød for medlemmerne og derefter er der generalforsamling. HUSK at få indbetalt kontingentet forinden eller senest til kassereren på selve generalforsamlingsdagen, for at have ret til deltagelse i generalforsamlingen.

Kontingentet er ændret fra 2020 og koster 150,00 kr. for alle aldergrupper og så har man gratis adgang til alle almindelige koncerter i året 2020. Kaffe koster 40,00 kr. med kage

Kontingentet kan indbetales på: Regnr. 6070 konto nr. 199627

Viseeftermiddag efter generalforsamlingen kl. 14.00

Programmet for denne visesftermiddag bliver bl. a. med Søren Korshøj og nogle af vore egne sangere, musikkere, samt fællessange.