Bestyrelsen 27. januar 2019

Formand:                   Henning Pedersen,Borupvej 30, 4683 Rønnede - 5671 2290/2071 1727 -

                                   Email: borupvej30@gmail.com

Næstformand:            Lars-H. Nielsen, Gartnervænget 15, 4654 Faxe Ladeplads - 2371 8730

                                  Email: larsni@post6.tele.dk

Kasserer:                    Laurits Olsen, Poppelvej 6, 4654 Faxe Ladeplads - 2714 7036

                                  Email: laurits.olsen6@gmail.com

Sekretær:                   Allan Hansen, Thyrasvej 48B, 4684 Holmegård - 4166 4366

                                  Email: allnemilh@gmail.com

Bestyrelsesmedlem :   Ulla Wegge, Gartnervænget 5, 4654 Faxe Ladeplads - 2010 8893

                                  Email: wuwegge@hotmail.com

Bestyrelsessuppleant: Kirsten Thorndahl Schmidt, Østerkrogen 4, 4683 Rønnede- 3095 0946

                                 Mail: kirstoda@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Jette Olsen, Fauerbyvej 11, 4654 Faxe Ladeplads - 5671 6085

                                  Mail: jettefroulund@gmail.com

 

 

 

 

Bestyrelsen 2019: Fra venstre Kirsten Thorndal Schmidt - Henning Pedersen, formand - Ulla Wegge - Lars-H. Nielsen - Laurits Olsen, kasserer - Jette Olsen og Allan Hansen