Bestyrelsen 16. februar 2020

Formand:                   Henning Pedersen,Borupvej 30, 4683 Rønnede - 5671 2290/2071 1727 -

                                   Email: borupvej30@gmail.com

 

Kasserer:                    Laurits Olsen, Poppelvej 6, 4654 Faxe Ladeplads - 2714 7036

                                  Email: laurits.olsen6@gmail.com

 

Sekretær:                 Allan Hansen, Thyrasvej 48B, 4684 Holmegård - 4166 4366

                                  Email: allnemilh@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:  Jette Olsen, Fauerbyvej 11, 4654 Faxe Ladeplads - 5671 6085 

                             Mail: jettefroulund@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem :   Anita Schwartz, Hovmannsvej 14, 4690 Haslev - 2247 0497

                                  Email: aschwartz@live.dk

 

Bestyrelsessuppleant: Laila Schwerdtfeger, Frøgårdsvej 8 E, 4690 Haslev - 4081 4003

                                 Mail: lailamacon@msn.com

 

Bestyrelsessuppleant: Ketty Pedersen, Borupvej 30, 4683 Rønnede - 5671 2290

Bestyrelsen 2020: Fra venstre Laila Schwerdtfeger - Jette Olsen - Ketty Pedersen - Henning Pedersen, formand - Anita Schwartz - Allan Hansen - Laurits Olsen, kasserer